ISUZU AN LẠC CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2022)

02-05-2022

Hãy cùng Isuzu An Lạc chúng ta cùng lật lại những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, với Chiến dịch mùa Xuân năm 1975 - tên gọi chính thức là Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày 30/4/1975, là cuộc tấn công quân sự cuối cùng của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam trong Chiến tranh Việt Nam (bắt đầu từ 04/01/1975, kết thúc ngày 30/4/1975).

Cuộc đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất  và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta.