THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH

29-08-2022

Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 là văn bản pháp lý đặt cơ sở cho việc khẳng định thiết lập nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, với mục tiêu Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.


Kính gửi: Quý khách hàng,
 
Lời đầu tiên, Đại lý Isuzu An Lạc xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trong những năm qua.

Để thuận tiện cho kế hoạch làm việc giữa Đại lý Isuzu An Lạc và Quý khách hàng, cũng như đảm bảo nhu cầu của quý khách hàng.

Nay Đại lý Isuzu An Lạc thông báo đến Quý khách hàng thời gian nghỉ lễ 02/09 cụ thể như sau:

▶️Thời gian bắt đầu nghỉ: Thứ năm, (01/09) đến hết ngày chủ nhật (04/09).

⏸Thời gian làm việc trở lại: Thứ hai, 05 tháng 9 năm 2022